+38 (068) 379-38-45 | info@sslab.com.ua
Лабораторія Ефективних Досліджень

НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ, ПІДГОТОВКА,
ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

 

Пропонуємо розширений перелік нормативно-правових актів та інших необхідних документів, які допоможуть орієнтуватися в  законодавстві, що регламентує навчання в аспірантурі, підготовку, захист дисертації та публікацію наукових статей (станом на 3 січня 2020 р.)

НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ (АД`ЮНКТУРІ)

Вибір спеціальності

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 2015 р.  – посилання

Порядок та умови вступу до аспірантури (ад`юнктури)

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 2016 р. – посилання

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі)

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 2016 р. – посилання

 

ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТУ

Загальні вимоги до дисертації

Порядок присудження наукових ступенів, 2013 р. (втрата чинності 31.12.2020 р.) – посилання

Оформлення тексту дисертації

Вимоги до оформлення дисертацій 2017 р. – посилання

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2016 р. – посилання

Оформлення цитувань, посилань та списку літератури

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах – посилання

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2015 р. – посилання

Запобігання плагіату

Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату і його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо), 2018 р. – посилання

Підготовка автореферату

Порядок присудження наукових ступенів, 2013 р. (втрата чинності 31.12.2020 р.) – посилання

Вимоги до оформлення дисертацій і авторефератів, розроблені на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», опубліковані в «Бюлетені ВАК України» № 9-10, 2011 р. – посилання

ДСТУ 3008: 2015 Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення, 2015 р. – посилання

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2015 р. – посилання

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ І ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЙ

Вимоги до складу та кількості публікацій

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, 2019 р. – посилання

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, 2019 р. – посилання

Вибір журналу для публікації

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук станом на 15.10.2019 р. – посилання

Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук станом на 15.10.2019 р. – посилання

Перелік українських журналів, індексованих в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science станом
на 24.10.2019 р. – посилання

Перелік українських журналів, індексованих в міжнародній наукометричній базі DOAJ станом на 03.03.2019 р. – посилання

Пошук конференцій

Перелік наукових конференцій на 2019 р. – посилання

 

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вибір вченої ради для захисту дисертації

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 2019 р. – посилання

Мережа спеціалізованих вчених рад станом на 15.11.2019 р. – посилання

Перелік організацій, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради – посилання

Процедура захисту дисертації

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 2019 р. – посилання

Положення про спеціалізовану вчену раду, 2012 р. – посилання

Порядок про присудження наукових ступенів, 2013 р. (втрата чинності 31.12.2020 р.) – посилання

Про оприлюднення дисертацій і відгуків офіційних опонентів, 2015 р. – посилання

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 2019 р. – посилання

Положення про спеціалізовану вчену раду, 2012 р. – посилання

Подання оголошення про захист дисертації

Порядок присудження наукових ступенів 2013 р. (втрата чинності 31.12.2020 р.) – посилання

Оголошення щодо захистів дисертації – посилання

Експертиза дисертації

Положення про експертні ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт, 2011 р. – посилання

 

Як завжди, порада від лабораторії ефективних досліджень:

«Навчайтеся у кращих та ніколи не здавайтеся!!!»

Читайте також:
Диссертация VS Прокрастинация
Как создать идеальные условия для работы над диссертацией?
10 вещей, о которых вам необходимо знать, приступая к диссертации
Диссертационный треугольник или как постепенно всё, что было сложным, становится простым

Календар подій

Категорія:
Дивитись програму Прийняти участь