+38 (068) 379-38-45 | info@sslab.com.ua
Лабораторія Ефективних Досліджень

 

200+ МОВНИХ КЛІШЕ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ

(частина 2)

Продовжуємо ділитися з вами відібраними мовними кліше для створення наукових текстів. З початком переліку можна ознайомитися за посиланням.

ВСЕБІЧНИЙ РОЗГЛЯД ОБ’ЄКТА, ОСОБЛИВО З ПОГЛЯДУ ТИПОВОСТІ, КОНКРЕТНОСТІ, СУТНОСТІ

 • у цьому розумінні…
 • взагалі…
 • зокрема…
 • як правило…
 • в основному…
 • практично…
 • по суті…
 • з одного боку…
 • іншого боку…
 • крім того…
 • окрім…
 • у контексті…
 • за концепцією…
 • між іншим…
 • більше того…

ВИОКРЕМЛЕННЯ ПЕВНОГО АСПЕКТУ ІНФОРМАЦІЇ

 • головне при цьому…
 • зупинимося на головному…
 • необхідно зазначити, що…
 • маємо підкреслити / зауважити, що…
 • слід мати на увазі / враховувати, що…
 • характерно, що…

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ – ВИСЛОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ

 • що…
 • безперечно, що…
 • безсумнівно, що…
 • очевидно, що…
 • насправді…
 • безсумнівно, але…
 • швидше за все…
 • досвід (розрахунки, аналіз) підтвердив…
 • як відомо…
 • загальновідомо, що…
 • згідно з поглядами…
 • дослідження показало, що…

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ – ВИСЛОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ

 • вважаємо, що…
 • здається, що…
 • на наш погляд…
 • за нашим переконанням…
 • уявляється вірогідним / правомірним…
 • викликає сумнів…
 • точка зору автора, що збігається з нашою, …
 • вірогідно…
 • ймовірно…

ВИСЛОВЛЮВАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

 • Є впевненість у тому, що…
 • Переконливим є погляд знаних авторитетів у цій галузі на (що?)…
 • Не можна не зважати на те, що…
 • Доведено, що…
 • Є очевидним, що…
 • Ці факти переконують у (чому?)…
 • Автор переконливо доводить, що…
 • Результати дослідження підтверджують справедливість (чого?)…
 • Можна з упевненістю сказати, що…
 • У цьому аспекті варто взяти до уваги…

ВИСЛОВЛЕННЯ КРИТИКИ, НЕЗГОДИ, СПРОСТУВАННЯ

 • Не можна погодитися…
 • Навряд чи можна погодитися…
 • Є підстави дорікати в неточності…
 • Є серйозні заперечення щодо…
 • Необґрунтовано стверджується…
 • Є дискусійним питання…
 • Низка сумнівів та зауважень виникає при…
 • Певний сумнів викликають наведені приклади / статистичні дані / припущення щодо…

УЗАГАЛЬНЕННЯ В ОСНОВНОМУ ЗМІСТІ

 • відтак…
 • отже,…
 • у підсумку…
 • в/у результаті…
 • усе це свідчить про те, що…
 • є очевидним, що…
 • це дозволяє зробити висновок…
 • це свідчить про…
 • нарешті…
 • сформулюємо висновок…
 • одним словом…
 • підбиваючи підсумки, …
 • резюмуючи, …

ІЛЮСТРАЦІЇ ДО ТЕОРЕТИЧНИХ ВИКЛАДОК

 • наприклад,…
 • як приклад…
 • прикладом може бути / слугувати…
 • наведемо приклад…
 • проілюструємо викладене вище яскравими прикладами…
 • розглянемо приклад…
 • проаналізуємо типові приклади…
 • унаочнимо…

ВИСНОВКИ

 • Отже, проведене дослідження (виконаний аналіз) підтверджує, що…
 • Отже, є всі підстави зробити такий висновок:…
 • Результати здійсненого аналізу дозволяють зробити висновок про…
 • Відтак, можна впевнено стверджувати, що…
 • Сформулюємо основні висновки…
 • Здійснене дослідження дає можливість / дозволяє зробити такі висновки:…
 • Проведене дослідження дало можливість сформулювати такі висновки:…
 • В ході експерименту розв’язано поставлені завдання й підтверджено основні положення запропонованої гіпотези, а саме:…

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК

 • У перспективі планується дослідження співвідношення…
 • Перспективним видається більш детальне вивчення явища … у порівняльному аспекті
 • Перспективи подальшого вивчення заявленої проблеми вбачаємо у дослідженні…
 • Подальше дослідження цього аспекту полягає в…
 • У межах отриманих результатів можна намітити перспективу подальшого студіювання в цьому напрямі…

ЦИТУВАННЯ

 • (Дослідник) так визначає завдання…
 • В … аспекті висвітлюють проблему вітчизняні вчені…
 • В аналогічному напрямку активно працюють (дослідники)
 • Використовуємо методику, запропоновану дослідником...
 • Вітчизняна … представлена працями дослідників)
 • Дані запозичено зі статті…
 • Детальніше дивіться про це у працях…
 • До проблеми (якої?) зверталося чимало авторів:…
 • До цієї проблеми зверталися вчені…
 • Дослідник … пропонує/стверджує, що…
 • Дослідник … зазначає/нагадує, що…
 • Дослідник … вбачає, що…
 • На переконання (дослідника),…
 • Один із підходів представлено у працях…
 • Пишучи про…, (дослідник) висловив гіпотезу…
 • Проблемі … приділили увагу…

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

 1. Голодюк І. Есе: бліц-курс. Брустури: Дискурсус, 2019. 192 с.
 2. Кочан І. Українська наукова лексика. Міжнародні  компоненти в термінології. Київ. Знання, 2013. 294 с.
 3. Левченко О. Науковий стиль: культура мовлення. Львів. Львівська політехніка, 2012. 204 с.
 4. Мацько Л., Денискіна Г. Українська наукова мова (теорія і практика). Тернопіль. Підручники і посібники,
  2011. 272 с.
 5. Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови. Київ. Центр учбової літератури, 2009. 390 с.
 6. Семеног О. Культура наукової української мови. Київ. ВЦ «Академія», 2012. 216 с.

 

Як завжди, порада від лабораторії ефективних досліджень:

«Навчайтеся у кращих та ніколи не здавайтеся!!!»

Читайте також:
200+ мовних кліше для створення наукових текстів (частина 1)
Академическое письмо и плагиат
Академическое письмо. Рождение собственных мыслей и их представление
Онлайн семінари для науковців та освітян (жовтень 2020)

Календар подій

Категорія:
Дивитись програму Прийняти участь