+38 (068) 379-38-45 | info@sslab.com.ua
Лабораторія Ефективних Досліджень

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО РОБОТИ НАД НАУКОВОЮ СТАТЕЮ. БЕНЧМАРКІНГ

Важливим етапом підготовки до роботи над науковою статтею є проведення процедури бенчмаркінгу.

У класичному розумінні, бечмаркінг – це еталонне тестування. Основне завдання бенчмаркінгу – виявити невідповідність між вашою поточною діяльністю і кращою практикою, щоб знайти й усунути причини, які не сприяють досягненню ваших цілей.

Отже в ході бенчмаркінгу вам необхідно обрати 3-5 статей з журналу, у якому ви плануєте публікуватися. Бажано за останні 3-5 років та максимально наближені за темою до напряму ваших досліджень.

За допомогою аналізу тексту цих статей потрібно з'ясувати найпоширеніший вид статей, який публікується в обраному журналі, закономірності в формулюванні назви наукової статі, мети, завдань, методів дослідження, структурних елементів статті.

Також необхідно звернути увагу на обсяг статей, кількість завдань, відповідних їм аргументів та висновків, кількість джерел у переліку літератури. Не менш важливим є звернути увагу на кількість іноземних джерел у переліку літератури та стиль його оформлення.

Також можна дослідити типові мовні кліше, які використовують автори.

 

Шаблон для проведення бенчмаркінгу

Елементи аналізу

Стаття № 1

Стаття № 2

Стаття № 3

Загальна інформація

Посилання на статтю

     

Автор(и) статті

     

Назва статті

     

Відповідність назви статті тематиці журналу

     

Рік публікації

     

Номер журналу

     

Кількість сторінок

     

Мова статті

     

Вимоги до параметрів сторінки, міжрядкового інтервалу, абзацного відступу, шрифту

     

Посилання та список літератури

Кількість джерел у списку літератури

     

в тому числі зарубіжних

     

Стиль оформлення посилань та списку літератури

     

Анотація та ключові слова

Мова анотацій (українська, російська, англійська тощо)

     

Розмір анотацій (рядків, знаків тощо)

     

Типові мовні кліше

     

Кількість ключових слів

     

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями

Розмір постановки проблеми (рядків, знаків тощо)

     

Типові мовні кліше

     

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор

Кількість проаналізованих джерел

     

в тому числі зарубіжних

     

Розмір аналізу публікацій (рядків, знаків тощо)

     

Типові мовні кліше

     

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття

Розмір виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми (рядків, знаків тощо)

     

Типові мовні кліше

     

Формулювання цілей статті, постановка завдань

Розмір цілі (рядків, знаків тощо)

     

Відповідність цілі темі статті та постановці проблеми

     

Типові мовні кліше

     

Кількість завдань

     

Розмір завдань

     

Відповідність завдань цілі

     

Типові мовні кліше

     

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів

Розмір викладу основного матеріалу дослідження (рядків, знаків тощо)

     

Відповідність викладу основного матеріалу дослідження поставленим завданням

     

Кількість візуалізації (таблиці, рисунки тощо)

     

Типові мовні кліше

     

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку

Кількість висновків

     

Розмір висновків (рядків, знаків тощо)

     

Відповідність висновків поставленим заданням

     

Типові мовні кліше

     

Наявність перспектив подальших розвідок у даному напрямі

     

Типові мовні кліше

     

 

Як завжди, порада від лабораторії ефективних досліджень:

«Навчайтеся у кращих та ніколи не здавайтеся!!!

Читайте також:
Срочно нужны тезисы на конференцию - пожалуйста!
10 советов о том, как писать так, чтобы вас цитировали
10 ненаучных советов по написанию научной статьи
Выбираем журнал для публикации своей статьи

Календар подій

Категорія:
Дивитись програму Прийняти участь