+38 (068) 379-38-45 | info@sslab.com.ua
Лабораторія Ефективних Досліджень


ФОРМУВАННЯ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НАУКОВЦЯ

 

Коли вам здасться, що мета недосяжна,
 не змінюйте мету - змінюйте свій план дій

Конфуцій

Нерідко плани не здійснюються так, як ви це бачите зараз, але без довгострокового планування в багатьох сферах життя не обійтись. До цих сфер належить і науково-дослідна діяльність. І тут у нагоді стане стратегічне планування.

У традиційному розумінні стратегія – це загальний, не деталізований план будь-якої діяльності, що охоплює тривалий період часу, та спрямований на досягнення головної складної мети.

Якщо говорити про науково-дослідну діяльність, то у нагоді стане публікаційна стратегія – це загальний, не деталізований план оприлюднення результатів власних досліджень на довгостроковий період часу, спрямований на досягнення певної мети.

Серед основних цілей науковця виділяють:

  • отримання наукового ступеня, тобто підготовка та захист кандидатської або докторської дисертації;
  • отримання вченого звання, наприклад, старшого дослідника, доцента або професора;
  • створення та підтримання академічної репутації, зокрема представленості результатів власних досліджень у світовій науковій спільності та підвищення цитування статей.

Існують і інші цілі, наприклад, обійняти якусь посаду або стати членом спеціалізованої вченої ради. Кожна з цих цілей буде мати свою публікаційну стратегію.

Попри те, що публікаційна стратегія – це загальний, не деталізований план, вона складається за  певними критеріями:

  • загальна кількість публікацій за певний період часу;
  • кількість публікації в зарубіжних журналах або журналах, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, наприклад, Web of Science або Scopus;
  • розподіл публікацій за видами видань (наприклад, друковані та електронні), за роками, за співавторами тощо;
  • цитованість власних публікацій.

Перед тим, як перейти до підготовки наукової статті, треба чітко відповісти собі на питання: «Чи відповідатиме ця стаття моїй публікаційній стратегії?». Ця відповідь дозволить вам не витрачати час та кошти на підготовку та публікацію статей, які не вплинуть на досягнення головної мети. Водночас дозволить представити результати ваших досліджень саме так, як це буде максимально ефективно.

Як можуть виглядати публікаційні стратегії у залежності від обраних головних цілей науковця - ми детально розглянемо в рамках нашого курсу «Від першої наукової статті до публікації у міжнародному виданні».

Наразі акцентуймо увагу на тому, як побудувати свою публікаційну стратегію виходячи з критерію цитованості власних публікацій. Для оцінки цього критерію світова наукова спільнота керується показниками Індекса Гірша - це основний показник впливовості науковця, заснований на кількості публікацій та їх цитуванні.

Індекс Гірша розраховується за спеціальною формулою. Для його обчислення існують спеціальні ресурси: Google Scholar, Web of Science, Scopus.

Тому при побудові своєї публікаційної стратегії, заснованої на критерії цитованості власних публікацій важливим є визначитися, за критеріями якого ресурсу ви будете оцінювати, чи досягли ви поставленої мети.

Для формування публікаційної стратегії важливим є також розуміти, не лише скільки публікацій вам необхідно зробити, а і те, у якому журналі ваші статті мають бути опубліковані.

Щодо фахових наукових видань України, то наразі вони розрізняються за трьома основними категоріями – А, Б і В.

Щодо міжнародних наукових видань, то окрім їх представленості у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science та Scopus важливим критерієм їх впливовості у світовій науковій спільності є імпакт-фактор. Це один із основних критеріїв вибору журналу для опублікування статей вченими, метою яких є підтримання високого рівня академічної репутації. Про те, як обрати якісний науковий журнал для своєї публікації ми також поговоримо доскладніше в рамках курсу «Від першої наукової статті до публікації у міжнародному виданні».

А зараз лише зауважимо, що обираючи наукове видання для публікації результатів власних досліджень відповідно до вашої публікаційної стратегії важливим є не лише опікуватися тим, щоб обрати якісний журнал, але й тим, щоб не потрапити на недобросовісних видавців.

Як не потрапити на гачок «хижацьких журналів» ми будемо ретельно обговорювати на другому модулі нашого курсу «Від першої наукової статті до публікації у міжнародному виданні».

 

Отже, плануйте свою публікаційну стратегію, обирайте якісні журнали для публікації і не бійтесь змінювати ваші плани!

 

Читайте також:
10 ненаучных советов по написанию научной статьи
10 советов о том, как писать так, чтобы вас цитировали
Международный формат научной публикации IMRAD – нужен ли он нам?
Топ 10 ошибок при написании статей, которые мы часто не замечаем, но замечают редакторы

Календар подій

Категорія:
Дивитись програму Прийняти участь